Survista

Coach Pool

Be part of it

Per nossas purschidas tschertgain nus adina puspè en l’entira Svizra musicistas*, chantauturas*, producentas*, tecnicistas* da tun e djs, che han gia plirs ans experientscha en il business. Sche ti ès interessada da manar curs u dar inputs, contactescha nus cun in curt curs da la vita u links tar tes projects: kathy@helvetiarockt.ch

Helvetiarockt